Top

UitvaartbrancheMisschien heeft u naar mij gezocht i.v.m. uitvaartwerkzaamheden. Wellicht kent u mij  
onder mijn meisjesnaam Loes Jeuken. Ik ben nog steeds werkzaam als uitvaartbegeleider echter nu bij Manuela Konings Uitvaartbegeleiding in een samenwerkingsverband.
 
Contactgegevens:
Heeft u nu te maken met een overlijden en verwacht u 24 uur bereikbaarheid?
Tel: 024-8442552
Voor meer informatie over Manuela Konings uitvaartbegeleiding
 
Wilt u graag meer weten of bent u geïnteresseerd in een voorgesprek, informatievoorziening op een school of in een zorginstelling?
Mijn directe mobiele nummer  is: 06-52 33 4729 of mail:  loes@manuelakonings.nl
 
Lezingen , trainingen, informatieverstrekking:
Sinds 2003 ben ik actief geweest als uitvaartverzorger. Naast de begeleiding van een uitvaart, heb ik vele lezingen, workshops en trainingen verzorgd gerelateerd aan alles wat er komt kijken rondom een overlijden.
Dit varieert van trainingen rondom een laatste verzorging tot bijeenkomsten voor vrijwilligers om handvatten te geven in omgang met rouw en verlies.
Tevens organiseerde ik samen met de Nederlandse Spoorwegen bijeenkomsten voor nabestaanden na een zelfdoding.

Columnist
Als columniste schrijf ik columns die aan de uitvaartbranche gerelateerd zijn. Steeds met een ander thema, soms inhoudelijk over het vak uitvaartverzorger, over de nabestaanden, emoties  of de uitvaart. Ik ben verbonden als columniste aan het Brancheblad Uitvaartzorg.
Daarnaast schrijf ik korte columns voor verschillende sites zoals: memori.nl, condoleanceregister.nl en ikrouwomjou.nl

Docent/ trainer bij Docendo
Ik ben docent voor de uitvaartgerichte vakken op de uitvaartacademie Docendo te Geldermalsen. Via deze opleiding kunnen studenten opgeleid worden tot uitvaartverzorger. Tevens vragen uitvaartorganisaties die een Keurmerk hebben (stichting Keurmerk Uitvaartzorg) om gediplomeerde medewerkers.  Daardoor volgen ook ervaren uitvaartbegeleiders deze opleiding.

Als trainer begeleid ik tijdens de Oriëntatiedagen een ieder die denkt te willen gaan werken in de uitvaartzorg. Dit met een informatievoorziening over de branche praktijkvoorbeelden uit het vak.  Deze dag biedt informatie over de mogelijkheden binnen de postmortale zorg (laatste verzorging), uitvaartbegeleider of een combinatie van beiden. Daarna kunnen de deelnemers een weloverwogen keus maken voor een opleidingsrichting en of het vak inderdaad iets voor hen is.

Tevens verzorg ik voor Docendo maatwerktrainingen op het gebied van communicatie met nabestaanden. Dit betreffen regelmatig zgn. 'In Company' trainingen. Deze hebben altijd een link met communiceren met nabestaanden. Van begraafplaats tot crematorium

Uitvaartbegeleider blijf je altijd.....

Aanleiding om in 2015 weer terug te keren naar de praktijk:
Doordat een vriend een ‘slecht-nieuws-gesprek’ heeft gehad, stond ik er ineens weer met beide benen in.
Na een voorgesprek waarbij we alles bespraken rondom een mogelijke uitvaart, zei zijn vrouw:
‘jij helpt mij tegen die tijd toch wel zelf hé?’
Dat was het moment om echt terug te keren naar hetgeen ik nooit echt losgelaten heb: het begeleiden van een uitvaart en de voorgesprekken met mensen die weten dat het afscheid kan naderen. Feitelijk gezien…. weten we dat allemaal.