Top

Loes Rooijakkers-Jeuken docent & trainer

Docent/ trainer bij Docendo

Docendo
Docendo is het landelijke opleidingsinstituut voor postmortale zorg & uitvaartzorg. Naast de opleidingen verzorgt Docendo ook maatwerktrainingen al dan niet Incompany.

Vakdocent uitvaartzorg
Ik ben docent voor de uitvaartgerichte vakken binnen de uitvaartacademie Docendo te Geldermalsen. Via deze opleiding worden studenten o.a. opgeleid tot uitvaartverzorger. Tevens vragen uitvaartorganisaties die een Keurmerk hebben (stichting Keurmerk Uitvaartzorg) om gediplomeerde medewerkers.  Daardoor volgen ook ervaren uitvaartbegeleiders deze opleiding.
Zie pagina 14 magazine Respect

Trainer oriëntatiedagen
Als trainer begeleid ik een ieder die overweegt te gaan werken in de uitvaartbranche tijdens de Oriëntatiedagen.  Met een praktijkgerichte voorbeelden over de diverse werkzaamheden en richtingen binnen de branche wordt er veel duidelijk. Deze dag biedt informatie over de mogelijkheden binnen de postmortale zorg (laatste verzorging), uitvaartbegeleider of een combinatie van beiden. Ook beroepen in de nazorg en ritueelbegeleiding komen aan bod. Na deze dag zijn de deelnemers goed geïnformeerd zodat ze in staat zijn om een weloverwogen keus maken voor een opleidingsrichting en weten zij of het vak inderdaad iets voor hen is.

Maatwerktrainingen  en Incompany
Er zijn meer beroepen dan alleen binnen de uitvaartbranche die professioneel contact hebben met nabestaanden. Communicatie met nabestaanden vraagt extra kennis en vaardigheden binnen een professionele organisatie. Maatwerktrainingen gericht op (telefonische) communicatie met nabestaanden is mijn specialisme. Dit betreffen regelmatig zgn. 'Incompany' trainingen, dus op de werkvloer.

Begraafplaatsen
Op begraafplaatsen werken vakmannen en beheerders. Naast het 'groenwerk' is er regelmatig contact met nabestaanden. Omdat het een langdurig contact is (een graf ligt er minimaal 10 jaar) is kennis over rouw en communicatie met nabestaanden een belangrijke vaardigheid. Bedenk daarbij dat er soms ook besluiten moeten worden genomen die niet goed vallen bij nabestaanden. Hoe communiceer je dat? En wat doe je met de vaak emotionele (agressieve) reactie van de nabestaanden? Dit kan allemaal aan bod komen tijdens een maatwerktraining. Over het algemeen zijn deze trainingen Incompany, dus op de begraafplaats.

IPC-Groen opleidingsrichting begraafplaats

Als docent verzorg ik bij IPC Groen de module communicatie met nabestaanden op de begraafplaats voor de opleidingsrichtingen  beheerders en vakmannen 
Beide richtingen krijgen een uitgebreide praktijkgerichte communicatiemodule. 

Trainer bij crematoria / ovenisten
Crematoria hebben in de ovenruimte/crematieruimte te maken met strikte veiligheidseisen. Steeds vaker gaan nabestaanden mee om tot het laatst de overledene te begeleiden. Dat heeft gevolgen voor de werkzaamheden van de ovenist. Hoe communiceer je op dit moment rondom de 'invoer' (plaatsen van de kist in de oven om vervolgens het crematieproces te starten)?  hoe communiceer je de veiligheid? Deze training is een onderdeel van de gehele veiligheidstraining waarbij ook het technisch handelen met de bediening van de oven centraal staat.
Deze trainingen vinden via Docendo plaats op de afgesproken locatie van een crematorium.


Financiële/ zakelijke sector
De financiële sector zoals de backoffice van banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen dagelijks met nabestaanden te maken. Dat vergt een andere houding en kennis om nabestaanden goed te helpen. Als trainer heb ik inmiddels ruim ervaring om concreet handvatten te bieden voor een prettige afwikkeling in een situatie die vraagt om extra aandacht en empathie.
Het is belangrijk dat medewerkers die met klanten in deze pijnlijke periode na een verlies, te maken krijgen, weten hoe ze empatisch en klantgericht kunnen reageren. Dat is meer dan in het gesprek condoleren. Juist in deze onzekere en pijnlijke periode na een overlijden hebben klanten hun zakelijke dienstverlener hard nodig.