Top

Loes Rooijakkers -Jeuken uitvaartbegeleider

In uw kracht blijven staan
Zelf afscheid nemen, het doen op uw eigen manier, dat is belangrijk als u met de dood te maken heeft. Ik denk en help graag mee op een manier waardoor u in uw kracht blijft staan.
Dat klinkt mooi en dat is het ook. Immers als u een bewuste keuze maakt die gebaseerd is op mogelijkheden dan is het altijd een goede keus.

De laatste verzorging
Voor veel mensen heeft het een meerwaarde om zelf te helpen. Niet voor iedereen. Duidelijke voorlichting over wat er gaat gebeuren, haalt eventuele drempels vaak wel weg. U raakt vertrouwd met het overleden lichaam. Fysiek afscheid nemen kan belangrijk zijn, dit kan door aanwezig te zijn bij de laatste verzorging. Helpen kan altijd.

Opbaring
Dit kan thuis of op een andere plek waar u dat zou willen. Een uitvaartcentrum of als het is toegestaan in de zorginstelling. Er kan gebruik gemaakt worden van een koelsysteem of thanatopraxie (=lichte vorm van balseming). Ik heb ook een biologische methode als optie; de Biosac. Ik neem de mogelijkheden graag samen met u door.
Opbaren kan op een bed, dus er hoeft zeker geen kist in huis te komen. Het kan natuurlijk wel in een kist. Andere mogelijkheid is een opbaarplank. deze kunt u lenen of zelf aanschaffen en ook gebruiken bij de uitvaart i.p.v. een kist.

Andere keuze-momenten
Natuurlijk zijn er meer besluiten te nemen. Is er een kist gewenst of juist niet? Wat voor opties zijn er met de opbaarplanken en wades?
Hoe moet de rouwkaart eruit zien? Gaat u deze (ook) online verspreiden?
De locatie, wat past er in uw situatie? Dat gaat verder dan alleen de optie van een aula van een crematorium, begraafplaats of kerk. Misschien is er wel een andere zaal of ruimte waar u nog niet aan gedacht heeft.

In het algemeen
De wijze waarop een keuze tot stand is gekomen, is het belangrijkste. Net als bij reizen is naast de eindbestemming ook de weg ernaartoe van belang. Ik wil er alles aan doen zodat u nooit zult zeggen: 'als ik geweten had dat dit ook kon dan zou ik het anders hebben gedaan...'

De dag van het afscheid, 'de uitvaart'
Ik doe nooit iets altijd, dus geen vaste inleidende teksten. Graag besteed ik tijd aan een passende tekst om de bijeenkomst te open en af te sluiten.
Daarbij kondig ik desgewenst de sprekers aan. Ook hier denk ik graag mee om een waardevolle invulling van het afscheid  te realiseren.  Een uitvaart waarbij tekst,muziek en beeld samen een mooi geheel vormen zodat de uitvaart 'klopt' voor iedereen. Als er meer nodig is aan inhoudelijke teksten en/of rituelen,  kijkt u dan bij funerair spreker.

Begraafplaats & crematorium
Naast de keuze voor de locatie zijn er ook rituele momenten om besluiten over te nemen.
U kunt desgewenst mee naar de ovenruimte van het crematorium. Ik bespreek graag met u de meerwaarde om een overledene tot het laatst toe te begeleiden. Dit is uiteraard voor iedereen anders.
Bij het graf zal er de keuze zijn om de kist te laten dalen of juist liever niet. Ook dat zijn belangrijke besluiten.

Kinderen betrekken
Fantasie is erger dan de werkelijkheid. De werkelijkheid is begrensd en de fantasie is onbeperkt. De eerste reflex is vaak om kinderen weg te houden bij de dood en verdriet. Terwijl kinderen juist ongedwongen moeten leren hiermee om te gaan. Mijn ervaring is dat het voor kinderen juist heel waardevol is om overal bij betrokken te raken. Bij de laatste verzorging, een kleine taak bij het afscheid en bij het crematorium of de begraafplaats ook mee te gaan met de volwassenen. Niet ieder kind zal dit willen, maar de keuzevrijheid is belangrijk. Natuurlijk zullen er vragen komen, soms zelfs jaren later. Maar erbij zijn is het belangrijkste.
Zelf wilt u op de dag van de uitvaart wellicht ook wat ruimte hebben  voor uw eigen verdriet. Misschien is er iemand die wat extra aandacht aan de kinderen kan geven en op de dag van de uitvaart daar oog voor heeft?

Conflicten en spanning in de familiaire sfeer:
In elke familie is er soms wel wat en vaak is er rondom een overlijden wel wat meer.....
Juist door de emotie en het samen optrekken in het regelen van de uitvaart, kunnen er snel conflicten ontstaan.
Ik zie het afscheid als een achteruitkijkspiegel op het leven.  Dus alles wat er bij leven speelde aan mooie en ingewikkelde zaken, komt bij de dood vaak naar buiten.  Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van een afscheid met spanningen in de familie en om dan toch tot een passende uitvaart te komen.

Opleiding
Ik vind scholing in de uitvaartzorg belangrijk. U kunt maar eenmaal deze periode goed beleven.
Ik ben als docent uitvaartzorg nauw betrokken bij Docendo en ben daardoor steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de uitvaartbranche.