Top

Loes Rooijakkers-Jeuken deskundige


Lezingen en workshops

Ik ben een ervaren spreker en heb al veel workshops rondom dood en rouw begeleid. Dit is altijd maatwerk. Wilt u graag een bijeenkomst voor vrijwilligers die te maken hebben met stervensbegeleiding of met mensen in rouw?  Of wilt u zelf met een groep mensen geïnformeerd worden over wat er op voorhand geregeld kan worden? Dit laatste zijn vaak luchtige bijeenkomsten. Immers, de dood lijkt altijd ver weg en juist de spanning brengt ook humor met zich mee.  Kortom, u heeft een onderwerp en ik kijk of ik mijn expertise kan inzetten.

Ik ben sinds 2003 actief als begeleider van workshops en bijeenkomsten rondom rouw.

Kinderen & rouw
Naast een lespakket zijn er troostkoffers, spelmogelijkheden om het gesprek met kinderen op alle leeftijden aan te gaan.
Dat vraagt vaardigheden van de leerkrachten of begeleiders.
De dood is niet voor iedereen makkelijk bespreekbaar. Totdat het nodig is. Elke instelling krijgt vroeg of laat een keer te maken met de dood.  Een (groot)ouder die overlijdt heeft ook impact op het kind en zijn/haar ouders. Kunt u dat makkelijk opvangen, zowel individueel als binnen de groep? Hoe verhoudt u uzelf tot de dood? Of denkt u er maar liever niet aan?
Graag maak ik dit onderwerp bespreekbaar binnen uw organisatie. Ik heb hiervoor diverse materialen zoals een troostkoffer en het spel "Alle sterren van de hemel' en diverse andere materialen.
Ik heb een bijdrage geleverd aan het lespakket voor kinderen: doodgewoon in de klas.
Bij uitgeverij Zorgna lever ik input aan de website van Dag Lieve... en heb ik een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan het werkboek  Dag Lieve...en een boek voor opvoeders/ouders:  Kinderen helpen bij verlies.

Laatste verzorging & de zorg
Opleidingen in de medische (zorg)sector hebben de dood maar minimaal in hun lespakketten of studie tot arts zitten. De dood doet niet mee, wij willen mensen beter maken.  In de dagelijkse praktijk bestaat sterven wel. Vroeger hoorde de laatste verzorging (afleggen) tot de dagelijkse praktijk. Nu wordt dit meestal doorgeschoven naar de uitvaartzorg. Dat betekent dat de afstand van de medewerkers tot de dood groter is geworden. Wilt u dit onderwerp ook eens op de kaart zetten binnen uw (zorg)instelling? Voor de medewerkers maar desgewenst ook voor bewoners. Ik adviseer u daar graag bij of verzorg een gastles.

Zelfdoding
Als een van de eerste initiatiefnemers om rouw na zelfdoding bespreekbaar te maken heb ik samen mogen werken met de Nederlandse spoorwegen.
bijeenkomsten voor nabestaanden na een zelfdoding.
Zelfdoding geeft vaak extra complicaties met betrekking tot afscheid nemen en rouwen. Juist dan is afscheid nemen van (een deel van) het dode lichaam belangrijk voor de direct nabestaanden. Juist dan is het van belang dat er op de juiste wijze gecommuniceerd wordt met kinderen en volwassenen. Gevoelens van schuld, conclusies en monocausaal denken en oordelen maken het niet makkelijker voor de direct nabestaanden.

Belang van fysiek afscheid nemen
Ik ben ervan overtuigd dat fysiek afscheid nemen van een overledene cruciaal is om de dood te kunnen accepteren. Daar moeten we binnen onze branche alles aan doen. Communicatief maar ook fysiek. Daarom was ik één van de sprekers in 2015
bij de
Expertmeeting Ethiek en etiquette in de omgang rondom menselijke resten.
Een bijeenkomst  van de Funeraire academie i.s.m. Centrum voor Thanatologie in het museum voor anatomie en pathologie Radboud Universiteit Nijmegen.