Top

Gerard Rooijakkers over de herbestemming van kerken

KERKEN GETUIGEN VAN HET ANDERE Citaat van Gerard Rooijakkers uit Volzin 2017
Het kerkgebouw: antiplaats en ankerplaats ineen

Essay in Volzin, mei 2017, 40-42.

Het kerkgebouw is het huis van God.
Zeker, zegt cultuurhistoricus
Gerard Rooijakkers, maar dan wél een huis waarin ook geleefd mag worden. Liever herbestemmen dus dan afbreken. Desnoods maar leeg laten staan. Want ook die leegte is van een bevrijdende kwaliteit.
  • Cultuur van langzaamheid
  • Katholieke smetvrees
  • Verplaatsing naar het heilige
  • Vreemd verleden
  • Uitblijvend antwoord