Top

De Bende van Oss

Bekijk hier de trailer van de film.

Lees het boek bij de film over de Bende van Oss.

'Bende van Oss' blijft weg bij herdenking vermoorde wachtmeeste

Brabants Dagblad 24 maart 2018
Filmregisseur André van Duren bedankt vriendelijk maar gedecideerd voor de uitnodiging om maandag naar een plechtigheid in Oss te komen. Het is dan precies 125 jaar geleden dat wachtmeester Geerard Hoekman 'laaghartig werd vermoord' door de Bende van Oss. Van Duren: ,,We krijgen alleen het eenzijdige 'Randstadverhaal' van de marechaussee te horen. De Osse versie ontbreekt." 
Van Duren blies het verhaal rond de Bende van Oss in 2011 nieuw leven in met de gelijknamige film die hij regisseerde. Tegelijkertijd brachten de historici Leo Hoeks en Gerard Rooijakkers een boek over dit onderwerp uit: 'De Bende van Oss - sabel tegen mes'. Alle drie kwamen ze onder vuur te liggen van Jos Smeets, historicus en beheerder van het archief van de marechaussee. Volgens Smeets klopte er niks van de door Van Duren, Hoeks en Rooijakkers geschetste geschiedenis. Een verzoek van Hoeks en Rooijakkers voor toegang tot het marechaussee-archief werd door Smeets botweg geweigerd.

Dossier: hoe onder- en bovenwereld met elkaar versmelten

De toestand is ernstiger dan we zouden willen denken

De Volkskrant | Jan Tromp | 16 maart 2018
Criminelen infiltreren in gemeenteraden en delen de lakens uit in buurten of branches. Bestuurders kijken weg; een aantal zet zich schrap. Journalist Jan Tromp ondernam een speurtocht door de wereld van de ondermijning.

Smokkel en drugs: de alternatieve economie van de tegendraadsheid
Volkskundige Gerard Rooijakkers gelooft er niks van dat de autoriteit de welig tierende drugsscene in de provincie eronder zal krijgen. Want daarvoor is de Brabander te subversief, te dwars, te eigenzinnig.

Brabanders knappen hun vuiltjes zelf wel op

Smokkel en drugs: de alternatieve economie van de tegendraadsheid

Verplaatst de misdaad zich, onder druk van justitie, naar het Zuiden? Volkskundige Gerard Rooijakkers ziet iets anders. 'Georganiseerde criminaliteit is in Brabant endemisch.'
Gerard Rooijakkers moet glimlachen om burgemeester die van 'opzouten' roepen en van 'wegwezen uit mijn stad', die een hoge borst opzetten tegen illegale zaken als hennepkwekerijen en vrouwenhandel. 'Uiteindelijk moeten ze dit nooit vergeten', zegt hij, 'uiteindelijk naait de Brabander heel zelfbewust zijn eigen naad'.

Misdaad in Oss. Het einde van een beruchte bende
Andere Tijden | VPRO | TV NPO 2 | 17 september 2011
In de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw was het bijna iedere dag (en vooral iedere nacht) raak: de Bende van Oss ging op pad en pleegde een misdrijf. Van een welhaast onschuldige diefstal van kippen of een paar flessen drank tot een buitengewoon gewelddadige roofmoord met dodelijke afloop. Misdaden gepleegd door groepjes Ossenaren afkomstig uit een klein aantal families, die leefden aan de rand van de samenleving. Letterlijk en figuurlijk. Pas in 1934 kon de marechaussee een zaak oplossen, en toen nog één, en nog één…… Het einde van de Bende van Oss.

Marechausseemuseum is boos op 'Bende van Oss'

Het Marechausseemuseum te Buren gaat opnieuw de De bende van Oss te lijf. Historici krijgt geen toegang tot het museumarchief als ze te nauw met de gelijknamige film verbonden zijn.

Vorige week ventileerde historicus Jos Smeets, tevens beheerder van het archief, zijn ongenoegen over de historische misdaadfilm De Bende van Oss in een fel opiniestuk. Smeets vindt dat de misdaadfilm de marechaussee in de jaren dertig „karikaturaal en lachwekkend” opvoert en ten onrechte een link legt tussen ‘Het Wapen’ en de NSB. Smeets ontzegde eerder professor Rooijakkers en historicus Leo Hoeks de toegang tot het archief van het Marechausseemuseum. Zij schreven een boek bij de film, Sabel tegen Mes, over een misdaadgolf in Oss begin jaren dertig die door de marechaussee de kop werd ingedrukt. (...)
Historicus Jos Smeets publiceerde zelf in 2001 de grondige, maar taaie studie De affaire-Oss. Hij beheert het particuliere archief van opperwachtmeester Arend Roelof Mintjes, tot 1935 commandant van de marechaussee in Oss. Smeets lijkt zich nu op te stellen als de spreekwoordelijke moeilijke weduwe van een overleden schrijver. Rooijakkers: „Het gaat nogal krampachtig, hij gooit de hoorn op de haak als je belt.” (...)
Mondeling toelichten wil Smeets de vete niet: hij gooit de hoorn op de haak. Directeur Klijnhout van het Marechausseemuseum zegt „dat het ons recht is met niemand mee te werken, en daar hou ik het bij”.Felheid tijdens BD-debat over de Bende van Oss

Brabants Dagblad 11 oktober 2011
Met de felheid van een bendelid trok regisseur André van Duren dinsdagavond tijdens het Brabants Dagblad debat over de Bende van Oss ten strijde tegen het verwijt dat zijn film De Bende Van Oss historisch onverantwoord zou zijn. „We hebben zo veel onderzocht, en dan gaan mensen die niks weten je de les lezen. Come on! Daarom reageerde ik zo fel”, zei hij over zijn inbreng in het Brabants Dagbladdebat in het Osse Oude Theater.

Ook Gerard Rooijakkers, historicus en schrijver van het jongste boek over de bende, reageerde op de kritiek. Hij richtte zijn pijlen op Jos Smeets, die hem als archiefbeheerder van het Marechausseemuseum geen toegang gaf tot historische stukken. Later uitte Smeets in het Brabants Dagblad wel kritiek op de historische juistheid van de film, met name over marechausseeleden die zich later aansloten bij de NSB. „Mooi gezegd, maar hij houdt openbare stukken achter”, reageerde Rooijakkers. „De Erfgoedinspectie gaat op korte termijn actie ondernemen.”

 

'Osse schaamte voor historie onterecht'

Brabants Dagblad 16 september 2010
Vooropgesteld: oud-Reekenaar André van Duren gaat een amusementsfilm maken. Echt waar. "Een spannend misdaadverhaal rond een driehoeksverhouding met daarbij -platgezegd- ook genoeg seks en geweld. En dat allemaal tegen de historische achtergrond van Oss en twee generaties bendes die er eerst rond 1890 en later in de dertiger jaren van de vorige eeuw de gezagsverhoudingen op scherp zetten." Tot slot wil hij oud-burgemeester Eppo van Veldhuizen vooral geruststellen: "Oss hoeft niet bang te zijn voor de naam messentrekkers. Er komen in de film minstens net zoveel pistolen voor."