Top

Museologie


Het leven van alledag benoemen:
Cultureel erfgoed tussen ondernemerschap en nieuwe technologie

in: Boekmancahier 11 (1999) nr. 41, 275-290. Gerard Rooijakkers over museologie

 • Vloeken in de kerk
 • De culturele biografie als paradigmawisseling
 • Flexibilisering van het aanbod door ICT: voor het eerst GPS-geo-tagged cultural content op locatie
 • Alles uit de kast
 • Cultuureducatie en cultuurtoerisme
 • Tartans van bodemvondst tot ansicht: SCRAN
 • Producenten en afnemers
 • Kritiekpunten
 • Een Nederlands project: de Identiteitsfabriek Zuidoost
 • Onverwachte verbindingen
 • het leven van alledag benoemen

In memoriam of pro memorie?
Het Franse ecomuseum-concept en de Noord-Brabantse 'werkplaatsen van het geheugen': een voorstel voor regionale museale samenwerkingsverbanden.

citaat musea Gerard Rooijakkersin: Jaarverslag 1995 van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC) Noord-Brabant, ('s-Hertogenbosch 1996) 3-9.
 • Reflectie op Brabantse mummies
 • Het 'probleem van de kleine musea'
 • Regionale museale integratie: het ecomuseum-concept
 • Verkenningen voor een 'levende museumstructuur' in Zuidoost-Brabant

Titel advies Ontgrenzen en verbindenOntgrenzen en Verbinden:
Naar een nieuw museaal bestel

door Janneke van Kersen, Gerard Rooijakkers & Lejo Schenk
(Den Haag: Raad voor Cultuur, 2013) 94 pagina's.

De Raad voor Cultuur doet in het advies Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel voorstellen waarmee musea samenleving en publiek beter kunnen dienen. Musea die de samenleving genereus laten delen in kennis en bezit. Musea die het publiek zoveel mogelijk laten kennisnemen en genieten van de Collectie Nederland. Musea die door het bevorderen van cultuurparticipatie en educatie hun publiek verbreden en verjongen.


Gerard Rooijakkers over bier en beeldvormingDe roes van het verleden
Bier en beeldvorming

in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1997
(Nijmegen: SUN, 1998) 28-69.
 • Iconen van het eigene
 • Identiteitsfabrieken: missie en transmissie
 • Het leven is goed in de Brabantse buurt
 • Gambrinus in cyberspace: reproductiemechanismen
 • Mensen drinken geen bier maar marketing
 • Bedrijfsideologieën als etnologisch onderzoeksveld
 • Een museumbrouwerij als nostalgiebevrediging?

Voorplat_Musealisering_platteland'Ze komen mij bezichtigen'
De musealisering van platteland

door Gerard Rooijakkers & Renate van de Weijer in: Gerard Rooijakkers, Anneke van Lierop & Renate van de Weijer (red.), De musealisering van het platteland. De historie van een Brabants boerenhuis (Nijmegen: SUN, 2002) 8-33.
 • Ziehier de wereld waarin wij leven
 • Van familiaal patrimonium tot collectief cultureel erfgoed
 • Het spreekt alles van oude tijden
 • Boerderijenmuseum en museumboerderij
 • Anachronistische tijdgenoten
 • Beeldvorming: 'ze komen mij bezichtigen'
 • Musealisering van de wereld
 • Eilanden in de tijd
 • Eigen en vreemd: van herinneringsobject tot exotische rariteit

Achterplat_Musealisering_plattelandGoei kamers, goei spul en goei volk?
Het platteland als 'toerististisch-recreatief product'

door Gerard Rooijakkers in: Gerard Rooijakkers, Anneke van Lierop & Renate van de Weijer (red.), De musealisering van het platteland. De historie van een Brabants boerenhuis (Nijmegen: SUN, 2002) 170-187.

 • Een alternatieve typologie van boerderijen
 • Het buitengebied als productiefactor en product
 • Het authentieke boerenleven als ideaal
 • Plattelandstrauma's
 • Agrotoerisme: van varkens- naar toeristenpest?