Top

Een Grand Design voor de Peel inclusief landschapsbiografie en Peelagenda


Omslag Bidbook PeelWake-up call:
naar een gezonde Peel


Zaterdag 16 maart 2019 werd een Grand Design voor de Peel aangeboden aan de gedeputeerden van zowel de provincie Limburg als Noord-Brabant. Het betreft een bidbook voor de provincies en waterschappen waarin de contouren worden geschetst van een ambitieuze Peelagenda die uiteindelijk moet leiden tot een Gezonde Peel. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld voedselsystemen die in balans zijn met de omgeving, het verbeteren van de kwaliteit van bodem en lucht en de inzet van natuur in de zorg. Als we slechts 1% op de bijna honderd miljard zorgkosten per jaar kunnen besparen, maken we al een enorm verschil. De Peel wil de komende zes jaar dat verschil op velerlei gebied inzake de kwaliteit van leven gaan maken.

De Peelagenda is een initiatief van de Integrale gebiedscommissie De Peelvenen aan Brabantse zijde en het Nationaal Park De Grote Peel aan de Limburgse kant. Zij weten zich daarbij gesteund door met de Peel verbonden overheden en organisaties, zodat het een breed gedragen oproep is om na alle rituele paringsdansen van de afgelopen jaren de urgentie te onderkennen en daadwerkelijk actie te ondernemen. Een wake-up call dus.

DOWNLOAD HIER

Vlog van Gerard Rooijakkers over een Grand Design voor de Peel met Imagro

De Peel moet uit het verdomhoekje:

‘Voor veel Nederlanders een gebied waar ze niet bij willen horen’

Eindhovens Dagblad, 16 maart 2019
De Peel dreigt een vergeten uithoek van Nederland te worden, vergelijkbaar met gebieden als de Achterhoek, West-Friesland en de Waddeneilanden. Om dat te voorkomen, moet het gebied als één geheel worden bekeken én behandeld.

Eigenlijk is het heel simpel, stelt Gerard Rooijakkers. ,,Al jarenlang wordt er in een soort van rituele paringsdans gesproken over de toekomst van de Peel, maar iedereen zit daar bij gevangen in zijn eigen problematiek. Dat automatisme moet doorbroken worden, men moet verder kijken dan een bestuursperiode van vier jaar. Begín gewoon, maar pak het wel als een geheel aan."

Rooijakkers, adviseur van de landelijke Raad voor Cultuur, schreef - op basis van verschillende sessies met instellingen, overheden en organisaties die bij de Peel betrokken zijn - het bidbook Niemand is groter dan de Peel. Het werd zaterdag in Ospel gepresenteerd.

Het is een gezamenlijk initiatief van de (Brabantse) Peelvenencommissie en het (Limburgse) Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel. Ze hopen er de politiek en de waterschappen in beide provincies mee te bewegen meer structurele aandacht en geld aan de Peel te schenken.


Gedeputeerden kiezen voor de Peel

Peelregio moet aantrekkelijker worden
De Limburger, 17 maart 2019

Het landschap in de Peelregio moet een stuk aantrekkelijker worden. Daarvoor moet een landschapsvisie worden opgesteld waar gemeenten en andere partijen houvast aan hebben.

Onder meer de overgang tussen de natuurgebieden in de Peel en agrarisch gebied kan aantrekkelijker, bevestigt Herman Vrehen, voorzitter van Nationaal Park De Groote Peel. Het park moet verder een nieuwe naam krijgen. De voorgestelde naam is Peelvenen Nationaal Park.

Het gaat daarbij ook om het omvormen van het park tot een groter, veelomvattender gebied waar ook Mariapeel, Deurnesepeel en andere Peelrestanten onder komen te vallen. „Het krijgt dan meer het karakter van een nationaal landschap dan sec nationaal park.”

Bidboek

Het zijn enkele van de voorstellen in een bidbook over de toekomst van de Limburgs/Brabantse Peelregio dat zaterdag in Ospel werd overhandigd aan gedeputeerde Hubert Mackus en zijn Brabantse collega Johan van de Hout. Dat gebeurde bewust zo kort voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten komende woensdag. Vrehen zei te hopen dat de beide provincies de aanbevelingen een plek geven in hun coalitie-akkoorden. Het stuk is opgesteld door Nationaal Park De Groote Peel en de Integrale Gebiedscommissie De Peelvenen. Volgens het bidbook loopt het huidige nationaal park de kans in de achterhoede te belanden als er niets gebeurt.

Gedeputeerden Mackus en van den Hout ontvangen bidboek Peelregio
Nederweert24, 16 maart 2019

Het overlegorgaan van Nationaal Park de Groote Peel en de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen (IGC) hebben de handen stevig in elkaar geslagen. Er is een bidboek opgesteld in het kader van de interprovinciale Peel-samenwerking.

Dit bidboek gaat in op de uitdagingen die er voor ons liggen in het peelgebied en hoe we deze uitdagingen gaan aanpakken. Dit bidboek werd zaterdag gepresenteerd en aangeboden aan de gedeputeerden van Limburg en Noord-Brabant, de heren Hubert Mackus en Johan van den Hout.
Een robuust landschap met daarin de Groote Peel, de Deurnese Peel, de Mariapeel en de overige peelrestanten in een interprovinciale Peelregio vormt een geweldige uitdaging. Een uitdaging die ook recht doet aan de sociaal/economische/culturele samenhang van de Peelregio in de provincies Noord- Brabant en Limburg én de nationale positionering van dit gebied. Hierbij is er hernieuwde aandacht voor een perspectief voor landbouw, landschap en leefbaarheid. Door de diverse partners hier actief bij te betrekken wordt gewerkt aan een concrete Peelagenda, met innovatieve projecten en activiteiten die verbonden zijn met de gehele Peelgemeenschap.