Top

De Collectie Maas-Rooijakkers in Museum 't Oude Slot te Veldhoven

Museum ’t Oude Slot in Veldhoven
bezit een belangwekkende collectie volksprenten uit de periode 17e eeuw tot en met begin 20e eeuw, een verzameling archeologische objecten en een collectie gebruiksvoorwerpen uit de cultuur van het dagelijks leven in de Kempen. Daarnaast beschikt het museum over een omvangrijke collectie voorwerpen uit de welbekende collectie Maas-Rooijakkers. Onze collectie, in het bijzonder de prentencollectie, wordt steeds meer ontdekt door hedendaagse kunstenaars.

Omvangrijke collectie volksprenten

Museum ’t Oude Slot te Veldhoven bezit een omvangrijke collectie volksprenten vanaf de 17e eeuw. Deze prenten zijn afkomstig uit de collectie Maas-Rooijakkers. Met steun van de gemeente Veldhoven en de Brabantse Museum Stichting is de collectie in 2008 aangekocht. De collectie volksprenten van de 17e eeuw tot en met de 20e eeuw vormt een veelzijdige inspiratiebron voor het expositiebeleid van het museum. 


Trap des Ouderdoms

Hans Sonnemans zet nieuwe koers museum Veldhoven
Eindhovens Dagblad, 27 november 2018

Na honderd dagen weet Hans Sonnemans waar hij heen wil met museum ‘t Oude Slot. De directeur wil zich sterk maken om naast de bestaande verzamelingen samen met de Veldhovenaren de collectie Veldhoven op te zetten. Het museum heeft een enorme collectie oude volksprenten en de collectie Maas-Rooijakkers die in bruikleen is van Gerard Rooijakkers. In verband met de nieuwe koers van het museum gaat een deel van de collectie terug naar Rooijakkers. ,,In overleg met hem starten we in februari de selectie. Objecten die een connectie met Veldhoven hebben, willen we behouden.” De collectie volksprenten wil Sonnemans beter zichtbaar maken. ,,We hebben 1520 volksprenten vanaf het jaar 1600. Het is de derde belangrijkste verzameling van het land.” Hij vervolgt: ,,De basis blijft de collectie Maas-Rooijakkers. Daarnaast willen we met Veldhovenaren in gesprek die iets hebben dat voor Veldhoven bewaard moet blijven. Dat kan van alles zijn: de ambtsketen van de burgemeester van Zeelst of de hoge hoed van de eerste burgemeester van Veldhoven.”

Gerard Rooijakkers bij het Oude Slot Veldhoven
Gerard Rooijakkers op het terrein van Museum 't Oude Slot
Gerard Rooijakkers Museu m Oude Slot