Top

Kunstsociëteit In den Witten Handschoen verbonden aan Museum 't Oude Slot te Veldhoven

In den witten handschoen
Kunstsociëteit In den witten handschoen

werd eind 2017 opgericht. Deze huist in Museum 't Oude Slot te Veldhoven en is een podium voor hedendaagse kunst dat is gerelateerd aan de collecties van het museum.

Kunstsociëteit ‘In den witten handschoen’ pleegt artistieke interventies ter ontsluiting van de historische prentencollectie door op een onconventionele manier de betekenissen van de beeldtaal te actualiseren.

Deelnemende kunstenaars
Vincent Bijleveld, Jan Dams, Stef Fridael, Sabine de Graaf, Kees de Kort, Jeroen de Leijer, Lotte van Lieshout, Merlijne Marell, Inez Odijk,  Stijn Peeters, Alice Schiavone, Sjoerd Tegelaers, Lea Theunissen, Margriet Thissen, S. Loyd Trumpstein, Erik Vermeulen en Marthe Zink.
Over volksprenten en actuele beeldtaal
was de tweede expositie van Kunstsociëteit In den Witten Handschoen (januari tot april 2019) in Museum 't Oude Slot te Veldhoven.

Prentencollectie als inspiratie
Zeventien kunstenaars hebben zich, ieder uit hun eigen invalshoek, laten inspireren door de landelijk befaamde prentencollectie van het museum uit de periode van de zeventiende tot en met begin twintigste eeuw. De kunstenaars uit diverse disciplines delen de liefde voor oude prenten en de kracht van de beeldtaal. In totaal bevatte de expositie bijna 100 werken.

Pop-upactiviteit
Op zondag 10 maart hield Gerard Rooijakkers een lezing over de distributie en handel van volksprenten in Oost-Brabant. Bij die gelegenheid trad hij toe tot den Witten Handschoen. Aansluitend vertelde beeldend kunstenaar Stijn Peeters hoe hij voor het eerst in aanraking kwam met de centsprent en hoe dat van invloed is geweest op zijn autonome werk.

Van Ahasverus tot puddingbuks
De eerste expositie van Kunstsociëteit In den Witten handschoen.

Uit Eindhovens Dagblad van 4 januari 2018:
Voor de prikkelende expositie 'Over volksprenten en actuele beeldtaal' lieten zestien hedendaagse kunstenaars, vooral uit de regio, zich inspireren door de prentcollectie van museum 't Oude Slot in Veldhoven. Haar bekende verzameling oude volksprenten komt in een nieuw, fris daglicht te staan.

Ahasverus, de Wandelende Jood, werd volgens de overlevering veroordeeld om tot de Dag des Oordeels rusteloos over de wereld te zwerven. In de olieverfschilderijen van Stef Fridael uit Eindhoven wandelt hij langs de Bataclan in Parijs, de Westminster Bridge in Londen en de Ramblas in Barcelona. De interpretatie is geheel voor de kijker.

Fridaels kleurrijke schilderijen springen in het oog op de expositie Over volksprenten en actuele beeldtaal, waarvoor hedendaagse kunstenaars zich lieten inspireren door oude volksprenten. In museum 't Oude Slot hangen de originele er soms naast, zoals de prent Le Juif-Errant uit 1830. Of de speelse centsprenten met 'knoddigheden'.

De Tilburgse kunstenaars Jeroen de Leijer en Steppie Lloyd Trumpstein (Stephan de Weert) maakten een parodiërende zeefdrukcollage (zie afbeelding hiernaast), een rariteitenkabinet met tot de verbeelding sprekende figuren en teksten als 'Zag hij een jong ding in een string, schoot hij fluks met zijn puddingbuks'.


Ook de gezeefdrukte tekeningen van Marjolein Schalk brengen een lach teweeg, zoals de tekening waarop een vrouw in een jurk in een vissenkom roert en de beestjes toespreekt: 'Zo, we gaan er weer 's lekker tegenaan vandaag!'


Meer ingetogen zijn de fraaie houtsnedes van Merlijne Marell, en de getekende diermensen van Vincent Bijleveld. Een van de initiators van de expo, Jan Dams, liet zich - met een linosnede en een typemachine - inspireren door een historische prent over een haring die in 1587 is gevangen. De geur van de door hem ambachtelijk gebakken 'koekhanden', in het kader van de voor de gelegenheid opgerichte kunstsociëteit 'In den witten handschoen' die nu in het museum huist, geven de expositie nog een extra prikkelende 'volkse' dimensie.